Toelichting op invulformulier “Vergunning bouwwerk”

Waarom moet u dit formulier invullen

Vanwege verplichtingen in het huurcontract van BTV-Elderveld met de gemeente Arnhem en om een verrommeld aanzicht van ons openbare park te voorkomen, stelt BTV-Elderveld het verplicht om voor bepaalde nieuwe bouwwerken op uw tuin een vergunning aan te vragen bij de Tuin Advies Commissie (TAC).

Wanneer moet u dit formulier invullen en inleveren

 • U vult dit formulier in wanneer u één van de vergunningplichtige typen bouwwerken op uw tuin wilt plaatsen.
  Neem de toelichting bouwwerkenbeleid door om te bepelen of u een vergunning nodig hebt en wat de verdere eisen zijn
 • U levert dit formulier in voordat u een nieuw bouwwerk op uw tuin plaatst òf wanneer u begint op een nieuwe tuin en bouwwerken wenst over te nemen van de vorige tuinder.

Hulp bij het invullen van het formulier (= wat en hoe)

 • Vul alle verplichte vakken in en vergeet uw handtekening niet.
 • Op het formulier maakt u twee tekeningen. In het kleine vak, onder locatie van bouwwerk op tuin, geeft u aan waar het bouwwerk komt te staan in de tuin. Teken hier de grenzen van de tuin, de ingang, hoofdpaden, ingang en evt. andere bouwwerken (met aanduiding)
 • Schets in het grote vak, onder tekening geplande bouwwerk, het nieuwe bouwwerk in voor- en zijaanzicht plus plattegrond met maten in meters.
 • In het vak materiaalgebruik geeft u aan uit welke materialen de verschillende onderdelen van het bouwwerk bestaat. Denk hierbij aan het frame, ramen, deur, zijkanten, dakbedekking, goten etc.
 • Onderaan de tabel vult u het type bouwwerk, de afmetingen en het oppervlakte in m2
 • Het onderste deel van het formulier vult de TAC in.

Procedure aanvraag vergunning bouwwerk:

 1. U bepaalt via het stroomschema òf u het gewenste bouwwerk mag plaatsen en of u daar een vergunning moet aanvragen.
 2. U vult dit formulier in volgens bovenstaande instructies en met inachtneming van de gestelde eisen aan plaatsing, maten en materiaal van de verschillende bouwwerken.
 3. U levert het formulier in bij een van de leden van de TAC of in de brievenbus in de winkel.
 4. De TAC doet binnen 2 weken een eerste beoordeling op basis van het formulier en indien akkoord ontvangt u per e-mail een voorlopige vergunning en kunt u gaan bouwen.
 5. Zodra het bouwwerk gereed is meldt u dit bij de TAC; zij zullen nu controleren of het bouwwerk aan de opgestelde beschrijving en eisen voldoet.
 6. Indien akkoord ontvangt u een definitieve vergunning die gedurende 5 jaar geldig is.
 7. Indien u het niet eens bent met het besluit van de TAC, kunt u binnen een termijn van vier weken een bezwaar indienen bij het bestuur. U kunt dit bezwaar indienen bij de secretaris. Het bestuur zal dan binnen zes weken een besluit nemen.

Sancties

 • Indien een bouwwerk niet overeen komt met de daarvoor aangevraagde vergunning dan zal u gevraagd worden het bouwwerk binnen 4 weken aan te passen.
 • Als u een bouwwerk plaatst zonder daar eerst een vergunning voor aan te vragen zal de TAC u verzoeken een vergunning aan te vragen volgens bovenstaande eisen en procedures.
 • Vergunningplichtige bouwwerken zonder vergunning of in strijd met de daarvoor afgegeven vergunning moeten door de tuinder verwijderd worden òf worden op kosten van de tuinder door de BTV verwijderd, binnen 4 weken na schriftelijke melding aan de tuinder door de TAC.

Overige bepalingen

 • Alle vergunde bouwwerken worden voorzien van een BTV sticker met afgiftedatum, verloopdatum en tuinnummer om de controle op bouwwerken door de TAC te vereenvoudigen.
 • Alle bouwwerken dienen goed te worden onderhouden. Indien dit niet het geval is, kan de TAC de goedkeuring intrekken.
 • Indien de tuin wordt overgedragen zal door de nieuwe tuinder voor alle bestaande bouwwerken een nieuwe vergunning moeten worden gevraagd. De vergunning is daarom niet overdraagbaar.
 • In gevallen en onduidelijkheden waarin dit reglement niet voorziet is het definitieve besluit aan het bestuur.
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.