Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

BTV nieuwsbrief maart 2023 #2

BTV nieuwsbrief maart 2023 #2
 
 
   
  Nieuwsbrief 13 augustus 2023  
 
 

Onderwerpen Nieuwsbrief maart 2023:

 • Uitnodiging Algemene ledenvergadering 14 maart
 • Paasworkshop Creatief Bloemschikken, 4 april

 

In de vorige nieuwsbrief stond in de kop bij onderwerpen helaas een foute datum van onze ALV.

Onze ALV is op dinsdagavond 14 maart, zie verder onderstaande agenda.

Algemene Ledenvergadering 2023, dinsdag 14 maart

Graag nodig ik u uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BTV.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Dit is dus het moment om vragen te stellen en suggesties te doen.

Aanvang 20:00 uur. Schuur open: 19.30 uur
Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur. Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd.
De vergaderstukken liggen in de schuur voor onze leden ter inzage.

 1. Agenda.
 2. Opening en vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 2022
 4. Bestuursmededelingen; jaarverslag vereniging
 5. Verslag penningmeester, overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld
  Aftredend :
  Fred van der Stap. Herkiesbaar
  André van der Aa. Herkiesbaar
  Hans Knelissen. Niet herkiesbaar
  Kandidaat bestuurslid:……………………………
  Verkiezing twee leden kascontrole commissie
 8. Discussie status Romeinse activiteiten
 9. Activiteitenplan 2023
 10. Beleidsplan 2018 - 2023
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting (22:00 uur)

Punt 7 van de agenda behandelt de verkiezing van kandidaten voor een bestuurs-functie. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot twee dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris. Tot en met 10 maart 2023 kan de aanmelding ook per mail naar de secretaris (ferdi.betz@gmail.com)

Ferdi Betz

 

Dinsdagavond 4 april 2023:
Paasworkshop Creatief Bloemschikken

Wat kan je verwachten, een mooi paasbloemstuk. Bloemen en planten geven mij altijd inspiratie om iets moois te maken. Daarom streef ik er naar een stuk te maken voor iedereen of je wel of geen ervaring hebt met bloemschikken. Daarnaast neem ik alle materialen mee, dus je hoeft alleen maar een goed humeur mee te nemen en je gaat weg met je eigengemaakt bloemstuk. De workshop is mogelijk voor maximaal 15 personen. 

Je kunt kiezen uit twee kleuren bloemen, optie 1 Roze en Wit of optie 2 Geel en Wit.

(daarnaast zijn er nog meer versieringen mogelijk). Wil je weten wat ik zo al maak, kijk dan even op mijn Marjolein van Amerongen (@van_bloem_tot_kraal) • Instagram-foto's en -video's

 • Datum :           Dinsdag 4 april  
 • Tijd:                Inloop: vanaf 19.15 uur.  We startten om 19.30 uur
 • Prijs:               € 25,00 pp (inclusief alle materialen)
 • Waar: Verenigingsgebouw De Schuur, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem

Vooraf aanmelden (vol=vol) en betalen bij:
vanbloemtotkraal@gmail.com


--//--

 
 
  www.btv-elderveld.nl | Contactmessage