Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

BTV nieuwsbrief maart 2023

BTV nieuwsbrief maart 2023
 
 
   
  Nieuwsbrief 13 augustus 2023  
 
 

Onderwerpen Nieuwsbrief begin maart 2023:

 • BTV-winkel
 • Lezing/informatieavond Ecostyle 8 maart
 • Werkdag NL/Doet 11 maart
 • Introductieavond nieuwe leden 22 maart
 • Uitnodiging Algemene ledenvergadering 24 maart
 • Wist u dat….

BTV-winkel

Onze BTV-winkel is wekelijks open op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de liefhebbers is er nog honing van onze eigen Steenen Camer imkers. De vrije verkoop van Bolster-zaden is gestart en ook is er volop potgrond, zaaiaarde, tuincompost, boomschors, ophooggrond etc. op voorraad. De prijzen zijn zoals u zult begrijpen wel engszins gestegen maar niet zoveel als elders.

Plantjesverkoop start 4 maart

Vanaf 4 maart hebben we plantjes voor het nieuwe tuinseizoen. Voor buiten hebben we naast aardbeiplantjes tuinbonen, peultjes, kapucijners en doperwten. Voor de koude kas of platte bak: kool-, sla- en andijvieplantjes.

Lezing/informatieavond Ecostyle 8 maart

Aan de orde komen bodem en bodemleven en de betekenis daarvan voor plantengroei en plantgezondheid. Gebruik van aaltjes zullen ook aan de orde komen, maar zijn slechts een onderdeel van het geheel.

Deze lezing wordt u aangeboden door Welkoop Elst en EUROstyle b.v.

Programma 8 maart 2023:

 • 19.30 uur zaal open
 • 20.00 uur 1e deel presentatie door Pier Oosterkamp (Ecostyle).
 • 20.45 uur pauze
 • 21.00 uur 2e deel presentatie door Pier Oosterkamp (Ecostyle).
 • 21.45 uur nog even napraten

Deze avond is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Vooraf opgeven is niet nodig.

NL Doet/ Voorjaar parkwerkdag 11 maart 2023

Zaterdag 11 maart 2023 staat de NLdoet Voorjaar parkwerkdag gepland. Deze organiseert de BTV Elderveld ieder jaar in samenwerking met het Oranje Fonds. Tijdens deze werkdag gaan we in ons volkstuinpark “De Steenen Camer” o.a. de perken en paden opschonen, afrasteringen vervangen, vogel-nestkastjes controleren / vervangen en snoeihout verzamelen.

Programma:

 • 08:30 Ontvangst in De Schuur met koffie/thee
 • 09:00 Verdelen van de taken
 • 09:15-12:30 Aan de slag in het park
 • 12:30-13:30 Napraten onder het genot van een gratis warme lunch. We serveren erwtensoep en roggebrood met katenspek, er is ook een vegetarische optie beschikbaar.

Kom je ook helpen? Vele handen maken licht werk. We hopen op een droge, zonnige voorjaarsdag. Indien jij je nog niet voor deze werkdag hebt opgegeven, dan kan je dat alsnog doen via het e-mailadres ledenadministratie@btv-elderveld.nl

Namens het bestuur, Fred van der Stap & Hans Knelissen

Introductieavond nieuwe leden op 22 maart 2023

Op woensdag 22 maart 2023 staat de introductieavond voor onze nieuwe leden gepland.
Van 19.30 tot 21.30 uur wordt alles over het reilen en zeilen binnen onze vereniging verteld. U hoort over de vereniging, het bestuur, de reglementen, wat de TAC doet, wat de verschillende werkgroepen doen, over onze BTV-winkel (inkoop, verkoop, verhuur), wat er in de kwekerij te doen is, etc. etc. Kortom, u maakt uitgebreid kennis met de volkstuinvereniging BTV Elderveld en er is alle gelegenheid om vragen te stellen.

Alle leden die na 1 april 2022 op ons volkstuincomplex een moestuin hebben gekregen (± 35) ontvangen hiervoor van ons een persoonlijke uitnodiging.

Het bestuur

Algemene Ledenvergadering 2023, Dinsdag 14 maart

Graag nodig ik u uit voor jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BTV.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Dit is dus het moment om vragen te stellen en suggesties te doen.

Aanvang 20:00 uur. Schuur open: 19.30 uur
Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur. Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd.
De vergaderstukken liggen in de schuur voor onze leden ter inzage.

 1. Agenda.
 2. Opening en vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 2022
 4. Bestuursmededelingen; jaarverslag vereniging
 5. Verslag penningmeester, overzicht 2022 en begroting 2023
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld
  Aftredend :
  Fred van der Stap. Herkiesbaar
  André van der Aa. Herkiesbaar
  Hans Knelissen. Herkiesbaar
  Kandidaat bestuurslid:……………………………
  Verkiezing twee leden kascontrole commissie
 8. Discussie status Romeinse activiteiten
 9. Activiteitenplan 2023
 10. Beleidsplan 2018 - 2023
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting (22:00 uur)

Punt 7 van de agenda behandelt de verkiezing van kandidaten voor een bestuurs-functie. Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot twee dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris. Tot en met 10 maart 2023 kan de aanmelding ook per mail naar de secretaris (ferdi.betz@gmail.com)

Ferdi Betz

Wist u dat……

 • De gezamenlijke composthoop is opgeheven. Uw groenafval dient u vanaf nu op een composthoop op de eigen tuin te verwerken of meenemen naar huis en dan in de groene container.
 • De slakken komen nu al uit hun winterslaap. Nu dus tijd om ze te vangen of ……
 • De champost is uitverkocht. De eerstvolgende levering wordt oktober/november 2023.
 • Nog niet alle bestelde zaden zijn opgehaald, wacht niet te lang.
 • U op uw eigen tuin ook goed op veiligheid moet letten, we zien bijvoorbeeld veel planken met spijkers liggen en gevaarlijke metalen rekken van betonijzer met scherpe punten. We struikelen allemaal wel eens.
 • Er misschien nog plaatsen vrij zijn voor de Live-muziekavond op vrijdagavond 24 maart, zie Biologica.
 • Bestelde pootaardappelen en uien kunt u pas op zaterdag 18 of 25 maart ophalen.
 • Klaverjasclub “Verwend Stuk” 1 april weer een bingo organiseert, zie Biologica, meld u tijdig aan.
 • In de Schuur op di. 4 april weer een workshop Paas-bloemschikken wordt georganiseerd, zie Biologica.
 • Indien gewenst kunt u steeds een deel van deze nieuwsbrief via Google in uw eigen taal vertalen: https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=en&op=translate

--//--

 
 
  www.btv-elderveld.nl | Contactmessage