Jaarprogramma

Algemene LedenVergadering (ALV)
Woensdag 26 Februari 2020, 19:30 - 22:00

Woensdag 26 februari, Algemene ledenvergadering BTV Elderveld

Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur. Aanvang: 20.00 uur, Schuur open: 19.30 uur

Alle leden van BTV Elderveld zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Agenda.

 • Opening en vaststellen van de agenda.
 • Vaststellen notulen ALV 2019

Vaststellen en goedkeuren notulen extra ALV 2019 plus reacties

 • Bestuursmededelingen, jaarverslag vereniging

Restauratie Schuur, verslag commissies

 • Verslag penningmeester en begroting 2020
 • Verslag Kascontrolecommissie
 • Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld.
  • Ton Thijssen. ( herkiesbaar)
  • Fred van der Stap ( herkiesbaar)
  • Hans Knelissen ( herkiesbaar)
  • Andre van der Aa ( herkiesbaar)
  • Elly Hengeveld( niet herkiesbaar)

Kandidaat bestuurslid: ………………………………………………

 • Voorstellen bestuur m.b.t. verenigingstaak . Voorstel 2021.

Pauze.                                                                                                                                                            

 • Verkiezing leden van de Kascontrolecommissie
 • Activiteitenplan 2020 
 • Sluiting (22:00 uur)
--//--
 
Locatie De Schuur
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.