Nieuws

Verenigingsnieuws

Workshop Hügelbedden in de moestuin

Wat: Gratis workshop Hügelbedden opbouwen.

Waar: BTV-Elderveld tuin nr. 43

Wanneer: Zaterdag, 2 Oktober 2021

Tijd: Start 10:00 ’s morgens (we zorgen ervoor dat er koffie is)

We hopen dat er zoveel mogelijk medetuinders gaan komen en meehelpen, (toeschouwen mag natuurlijk ook). We gaan drie verschillende soorten Hügelbedden maken van verschillende afmetingen. Alle materialen die we gaan gebruiken hebben jullie waarschijnlijk al zien liggen bij tuin 43.

Gr, Wim van der Vusse, Jorine Keulen-Baerwaldt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Gaelwyn van der Meije.


Wat is een Hügelbed?

Een Hügelbed is een organische heuvel met een houtige kern en diverse lagen zacht organisch materiaal zoals compost, mest, stro.

Waarom een Hügelbed in de moestuin?

 • Hügelbedden zijn uitermate geschikt voor zware (klei) gronden of verstoorde / dichtgeslagen gronden, eveneens ook geschikt voor (te) natte gronden. (zoals de meeste tuinen van de BTV-Elderveld)
 • Door de opbouw van het Hügelbed kunnen gewassen droger staan (geen last van hangwater/rotte wortels) en een drogere bodem.
 • Daarnaast is het een zelf bemestend systeem. (langzame afbraak houtig materiaal).

Waar bestaat een Hügelbed uit?

 • De 1e laag heeft een dikke houtige kern, bestaande uit dikke takken of zelfs complete boomstammen (hoe rotter hoe beter).
 • De 2e binnenlaag bestaat uit zacht houtig materiaal zoals dunne takjes en snoeisel van hagen.
 • De 3e laag bestaat uit zacht materiaal zoals maaisel, compost, stro
 • De 4e laag bestaat uit (gemengde) mest, meststof of een specifiek toegevoegde element zoals bloedmeel.
 • De 5e laag bestaat uit de oorspronkelijke grond laag
 • De 6e laag is een mulch laag, dit kan stro, verse compost, Bokashi of maaisel zijn.

Hoe werkt een Hügelbed?

 • De 1e laag is geïnfecteerd met velerlei nuttige schimmels die het hout omzetten in voedingstoffen en deze afgeven aan de planten.
 • De houtige lagen zuigen water op en houden deze vast en geven het langzaam af
 • De zachte lagen (compost/mest) verteren langzaam door nuttige bacteriën en insecten / ongewervelden en voeden de directe bodemlaag voor planten
 • De 5e laag is de laag waar je in plant en of inzaait
 • De 6e laag is de laag die voorkomt dat de 5e laag uitdroogt / uitspoelt.

Welke uiterlijke vorm heeft een Hügelbed?

 • Alle vormen zijn mogelijk
 • Meest gangbare zijn langwerpige heuvels van 1 meter breed, 1 meter hoog en zo lang als gewenst

Wordt een Hügelbed op de grond of in de grond gemaakt?

 • Beide opties zijn mogelijk
 • Voor diep wortelende gewassen maak je een greppel tot 40-50 cm diep in de grond waar je laag 1 en 2 in legt, de opeenvolgende lagen maak je dikker
 • Voor ondiep wortelende gewassen volstaat het bovenop de bestaande grond op te bouwen

Wat zijn de voordelen van een Hügelbed?

 • Geen wortelrot
 • Betere bodemstructuur
 • Minder wieden
 • Minder tot geen water geven
 • Minder tot geen meststoffen (inclusief specifieke elementen)
 • Constante bedekking voorkomt uitdroging en erosie
 • Het herbergt een nestgelegenheid voor allerlei nuttige (bodem)insecten en dieren
 • Indien je een Hügelbed hebt van 1 meter hoog, minder bukken / niet meer bukken
 • Geen bodembewerking meer nodig
 • Variatie in gewassen mogelijk
 • Verschillende microklimaten warm/droog, schaduw/koud, warm/nat, koud/nat

Hoeveel oppervlak heeft een Hügelbed nodig?

 • Al vanaf 1m2 is het mogelijk

Is het in alle grondtypen mogelijk?

 • Ja, in leem/klei gronden is het ideaal
 • Op zand en veengronden pas je de samenstelling aan, aan de omstandigheden

Moet je Hügelbedden bekalken?

 • Enkel naar behoefte van de gewassen
 • Meet de pH is het boven de pH 6.6, niet kalken
 • Meet de pH is het beneden de pH 5.0, bekalken

Moet je Hügelbedden (jaarlijks) bemesten?

 • Voeg mest / meststof toe naar behoefte van de plant.
 • Bijv. extra calcium bij vruchtdragende groenten
 • Extra stikstof bij bladgroenten
 • Vermijd meststoffen bij gewassen die weinig voeding eisen zoals boontjes / bieten
 • Voeg specifieke elementen toe enkel bij tekorten, zoals magnesium bij vergeling blad met groene nerven.

 

Op vrijdag 8 oktober start in Arnhem een nieuwe permacultuur cursus. Twaalf vrijdagen in de Schuur van Biologische Volkstuinvereniging Elderveld. Kosten 850 euro. Meld je snel aan!

De cursus bestaat uit drie delen: 

Deel 1 is een introductie tot permacultuur. We gaan in op de beginselen van systeemdenken, de ethische - en ontwerpprincipes, de co-evolutie van de Aarde en het leven op Aarde en de geschiedenis van de mensheid.

Docenten: René Röell en Marc Siepman.

Deel 2 gaat over het ontwerpen van de leefomgeving met onderwerpen zoals bodem, planten, plantengemeenschappen, voedselbossen, wonen en bouwen.

Docenten: Jan Schenk en Marc Siepman.

Deel 3 gaat over de sociale systemen en economie: hoe kunnen we organiseren op basis van vertrouwen, hoe krijgen we gezondheid in een systeem, hoe gaan we over van een economie van schaarste naar een economie van overvloed.

Docenten: René Röell en Caroline Siepman.

 

Data: 8, 15, 22 en 29 oktober, 12 en 26 november, 3 en 10 december, 14, 21 28 januari en 4 februari 2022

Meer info

Aanmelding en contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierbij de uitnodiging voor BTV-leden voor de uitgestelde Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 juni 2021.
De vergaderstukken liggen vanaf zaterdag 12 juni ter inzage in de Schuur.

Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur
Aanvang: 20.00 uur Schuur open: 19.30 uur

Wilt u deze algemene ledenvergadering bijwonen? Dan dient u zich vooraf aan te melden bij Ferdi Betz via email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hierbij svp aangeven of u buiten en/of binnen wilt mee-vergaderen.
We moeten ons namelijk houden aan de geldende Corona-maatregelen, in de zaal heeft de vereniging ruimte voor ongeveer 25 leden. Mondkapje is verplicht bij binnenkomst en verlaten van de zaal. Binnen de zaal houden we tijdens deze bijeenkomst 1,5 meter afstand. Als de groep te groot wordt of als de meerderheid van de leden buiten wil vergaderen, dan gaan we buiten onder de Kapschuur deze ALV-vergadering houden.

Agenda

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Vaststellen notulen ALV 2020
 3. Bestuursmededelingen, Corona BTV
  Jaarverslag 2020 BTV Elderveld
 4. Verslag penningmeester 2020 en begroting 2021
 5. Verslag Kascontrolecommissie
 6. Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld.
  Aftredend: Bert van Zeist (herkiesbaar)
  Penningmeester André van der Aa gaat andere bestuursfunctie (DOC) vervullen.
  Bestuur draagt kandidaat bestuurslid Wouter Duitscher voor als nieuwe penningmeester.

  Pauze

 7. Verkiezing leden van de Kascontrolecommissie.
  Huidige controlecommissie: Kees van den Burg en Wilko Jansen Venneboer (Kees is aftredend.).
  Nieuwe controlecommissie: Wilko Jansen Venneboer en Arn van den Briel
  We zoeken nog een nieuwe reserve.
 8. Activiteitenplan 2021
 9. WBTR ( Wet bestuur en toezicht rechtspersonen )
 10. Voorstel aanpassingen Huishoudelijk reglement
 11. Voorstel Solidariteitsfonds
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting (22:00 uur)

Conform de planning zouden we dinsdag 23 februari 2021 onze Algemene Ledenvergadering (ALV) houden. Daar hadden we u in deze Biologica graag voor willen uitnodigen.

De agenda, het jaarverslag over 2020 en het financiële overzicht van 2020 hebben we allemaal gereed. De kascontrole is uitgevoerd en deze is akkoord bevonden.

Maar net als de afgelopen 11 maanden gaat alles anders, door COVID-19 zitten we nog altijd in een lockdown en hebben we zelfs te maken met een avondklok.
Omdat we onze ALV graag live in onze Schuur willen houden, en niet met z’n allen thuis online achter de computer, hebben we besloten onze ALV uit te stellen.

Wanneer het nu wel doorgaat weten we nog niet, hoe eerder hoe beter. In ieder geval vóór 1 juli 2021 want dat staat in onze statuten.

Heeft u met spoed vragen aan het bestuur, wacht dan niet, die kunt u stellen via email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of anders via een brief in onze brievenbus, Hannesstraatje 2a.

Namens het bestuur,

Ferdi Betz, Secretaris

Door de Coronacrisis is dit jaar alles anders, bijna geen activiteiten, bijna geen inkomsten voor onze bar maar wel heel erg veel belangstelling voor tuinieren en voor het kopen van plantjes en meststoffen.

Diverse vrijwilligerswerkzaamheden gaan nog wel door maar alleen in heel kleine groepjes, in het park, de schoonmaak, de kwekerij, de plantjeswinkel en de Romeinse tuin. De wachtlijst voor een tuin is in 45 jaar nog nooit zo lang geweest. Aanmelden voor een tuin in 2022 kan via onze website www.btv-elderveld.nl  

Romeinse tuin in “Ridders van Gelre”

Op 31 augustus hebben we rond onze Romeinse tuin een prachtige Romeinse markt ingericht speciaal voor tv-opnamen door Omroep Gelderland. Het was de bedoeling om deze tv-opnamen te maken op onze geplande oogstmarkt maar die mocht niet doorgaan. Ook nu mocht er geen publiek aanwezig zijn maar wel  vrijwilligers in Romeinse en Bataafse kledij. Op maandagavond 2 november komt onze Romeinse tuin en het hele marktgebeuren mooi in beeld in de Tv-serie “Ridders van Gelre”. Als u deze uitzending hebt gemist dan kunt u die nog terug kijken via www.omroepgelderland.nl

Afgelast i.v.m. Covid-19

Door de aanhoudende Corona-crisis en de strengere overheidsmaatregelen zijn wij genoodzaakt onze resterende activiteiten van 2020 allemaal af te gelasten. Heel erg jammer. Voor 2021 hebben we een nieuw programma opgesteld met alle activiteiten die u van ons gewend bent. Hopelijk mogen die wel doorgaan.

 • BTV Park-werkdag zaterdag 7 november, afgelast.
 • Kerstmarkt de Steenen Camer zaterdag 12 december, afgelast.
 • Kerstbingo zaterdag 19 december, afgelast.

Vacature Bloesemfietstocht!

In april 2021, als Corona geschiedenis is, willen we weer een leuke bloesemfietstocht voor u organiseren.

De BTV is nog wel op zoek naar iemand die graag fietst, goed bekend is in de Betuwe en het leuk vindt om verrassende fietsroutes samen te stellen. Handigheid met de computer en enige kennis van de verkeersregels is een pre. Bent u die vrijwilliger. Wacht dan niet tot volgend jaar, maar meld u zich nu alvast aan via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Romeinse activiteiten

Door de Covid-19 was zondag 11 oktober de Dag van de Arnhemse Geschiedenis ook al afgelast. In plaats hiervan hebben we samen met andere Arnhemse historische verenigingen een speciale DAG-krant gemaakt, deze is op 4 oktober huis aan huis verspreid als bijlage bij de Arnhemse Koerier. Heeft u deze bijlage niet ontvangen en wilt u deze alsnog hebben dan kunt u deze bij ons op een zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen.

Herfst in park de Steenen Camer

Gewoon lekker wandelend genieten van de herfst in ons park is nog wel toegestaan. Wel met maximaal 4 personen per groep en houd rekening met elkaar, houd dus 1,5 meter afstand. Hierbij nog wel opgemerkt dat u alleen mag kijken naar al het moois in het volkstuinpark, de boomgaard en de Romeinse tuin maar u mag nergens zelf oogsten.

Subcategorieën

De Biologica is het verenigingsblad en verschijnt 4 keer per jaar als glossy papieren versie. In de Biologica staan gewoonlijk aankondigingen en verslagen van activiteiten, huishoudelijke mededelingen, moestuintips en verder alle andere zaken die de BTV tuinders kunnen interesseren.

De redactie van de Biologica is in handen van onze voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een oude Biologica wilt inzien dan kunt u deze hier vinden als pdf bestand. (alle Biologica's sinds 2007)

Van de ruim tweehonderd BTV-leden hebben we van inmiddels het grootste deel de e-mailadressen ontvangen. Hiermee kunnen we u voortaan ook per e-mail tussentijds informeren via de speciale, digitale BTV-nieuwsbrief.

Wilt u òòk tussentijds de nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief op de homepage van de website (blokje rechts).

Huishoudelijke mededelingen van de vereniging.
Overig nieuws
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.