30 mei 2018

De Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld (hierna: BTV) biedt verschillende diensten aan in het kader van tuinieren en het verenigingsleven. Respect voor privacy is voor de BTV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De BTV verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) leden en (van contactpersonen) van zakelijke relaties. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons BTV Privacy Verklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In onze BTV Privacy Verklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De BTV Privacy Verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld

Hannesstraatje 2a

6843 NV Arnhem


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam samen met uw adres). Wanneer anderen die persoonsgegevens ter beschikking krijgen, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dit wordt geregeld door het opnemen van een disclosure bij het betreffende document, waarmee de verantwoordelijkheid wordt doorgegeven

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt de BTV persoonsgegevens?

De BTV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de BTV, zowel in het heden als in het verleden.
  • Mensen die informatie van de BTV willen ontvangen.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee de BTV een relatie mee heeft of heeft gehad


Verwerkt BTV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De BTV legt geen bijzondere persoonsgegevens vast in haar relatiebestanden.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich inschrijft als lid van de vereniging of als u één van de diensten van de BTV afneemt, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de BTV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u informeert ons over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door de hiervoor verantwoordelijke bestuursleden vastgelegd in een relatiebestand.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij geen persoonsgegevens van u zoals bedoeld in de AVG. Om de website van de BTV te kunnen bezoeken moeten bezoekers eerst een cookie melding toestaan. De BTV slaat uitsluitend een geanonimiseerd IP nummer (= incompleet) op.  Dit anonieme IP nummer is daardoor niet (door Google) te traceren naar individuele gebruikers.  Met behulp van Google Analytics kan de BTV het website bezoek analyseren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de BTV verstrekt kunnen aan een derde partij worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is (bijv. voor verzending Biologica). Met de betrokken partij wordt dan een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden vastgelegd over de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De BTV maakt gebruik van procedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en voor de toegang tot de elektronisch vastgelegde data worden inlognamen en wachtwoorden gebruikt.
De BTV Elderveld bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt.
Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en het relatiebestand. Voor andere activiteiten worden slechts de noodzakelijke contactgegevens gedeeld met betrokken BTV vrijwilligers.
Moeten de persoonsgegevens op papier worden verstrekt, dan vindt de overdracht persoonlijk plaats.
Moeten echter persoonsgegevens via mail, met een USB-stick of met een ander elektronisch medium worden verstrekt, dan wordt deze met een beveiligd bestand worden verzonden. Via een ander medium (bijv. SMS) wordt vervolgens de beveiligingscode verzonden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen. U kunt het verzoek ook via e-mail indienen en een kopie van het identiteitsbewijs meesturen, waarbij uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van uw privacy. De BTV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen in Privacy Verklaring

De BTV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het BTV Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 30 mei 2018.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht er naar uw mening niet adequaat op uw klacht gereageerd worden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met de BTV via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het eerder genoemde postadres.

 

--//--

 

 

Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.