Nieuws

Verenigingsnieuws

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld trotse 2e prijswinnaar!!

Vrijdag 7 december 2018 werd voor het eerst de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs uitgereikt, in een afgeladen Burgerzaal van het Arnhemse stadhuis. Winnaar was Judy Cerfontaine van kledingatelier DierbaarGoed. De tweede prijs was voor de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld, De Groene Rijders gingen er met de derde prijs vandoor. De Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld timmert stevig aan de weg met biologisch verantwoorde producten, milieuvriendelijke verpakkingen en composteerbare materialen.

Zowel de Biologische Tuinbouw Vereniging als De Groene Rijders ontvingen een lidmaatschap van SEECE. Hiermee kunnen zij onder andere een cursus bij de HAN volgen of advies op maat krijgen. Een eervolle vermelding was er voor Maria Kuznetsova van de Kledingbibliotheek. Net zoals bij een ‘gewone’ bibliotheek kun je hier lid worden en kleding lenen.

Alle prijswinnaars kregen een hartelijke felicitatie van Cathelijne Bouwkamp, wethouder duurzaamheid. Zij was trots op de duurzame initiatieven die zich hadden aangemeld. De bijeenkomst eindigde met een gezellige borrel, aangeboden door de gemeente Arnhem.

Wat en wie is SEECE:

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame elektrische energie. Deze publiek-private samenwerking jaagt innovatie aan, zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit en zet kennis om in financieel haalbare producten en diensten.

Het Bestuur van de Biologische Tuinbouwvereniging nodigt al haar leden uit na te denken over duurzame ideeën, die wij als Vereniging zouden kunnen gaan ontwikkelen in samenwerking met SEECE.

Laat het ons weten en stuur een emailbericht naar Ferdi Betz: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 28 oktober van 12.00 tot 16.30 uur doen AWN (archeologie)HKE (Historische kring Elden) en BTV Elderveld weer mee met de DAG van de Arnhemse Geschiedenis.

Locatie: Park (Rond de Romeinse tuin) en Schuur de Steenen Camer, Hannesstraatje 2a en bij het Castellum Meinerswijk.

Er zijn rondleidingen door de Romeinse tuin en naar de fundamenten van het Castellum. Hier wordt uitleg geven over de legerplaats voor ca. 450 Romeinse soldaten, bijna 2000 jaar geleden.

Ontmoet Bataafse en Romeinse figuranten!

Er zijn diverse proeverijen (let op; niet alles is gratis) met Romeinse kip-groentesoep, Romeinse hapjes, Romeins brood en Moretum (Romeinse kruidenkaas). Er zijn diverse informatie-kramen en ook een oogst/kruidenkraam.

Kinderen kunnen in het Romeinse kampement een selfie maken, zelf in een Romeins tenue met schild/zwaard en/of samen met een Romeinse Soldaat. Ook zijn er Romeinse spellen te spelen en Baroen laat de kinderen ervaren hoe een Romeinse soldaat (van 21 jr.) werd opgeleid.

Met metaaldetectoren mogen kinderen hun geluk zoeken in de boomgaard en hier vinden ze vast wel Romeinse muntjes.

In clubhuis 'De Schuur' zijn om 12.15 en 14.15 uur lezingen met als thema “Bataafse Opstand”.

Bij de AWN-tafel kunt u bij een archeoloog uw bodemvondsten laten taxeren, op een andere AWN-tafel kunt u uw archeologische kennis testen. Ook zijn er leuke spellen/oefeningen voor kinderen.

HKE toont prachtig fotomateriaal over de opgravingen van het Castellum in Meinerswijk in 1979 en in 1991. Heeft u in die tijd aldaar ook archeologisch materiaal “gevonden”, breng het mee. U mag het ook doneren/schenken voor onze permanente Romeinse expositie.

In Arnhem Noord zijn op zaterdagmiddag 27 oktober nog veel meer DAG-activiteiten te beleven, zie ook de website www.dagvandearnhemsegeschiedenis.nl

Kom s.v.p. zoveel als mogelijk met de fiets naar deze activiteit

De toegang is geheel gratis

 

30 mei 2018

De Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld (hierna: BTV) biedt verschillende diensten aan in het kader van tuinieren en het verenigingsleven. Respect voor privacy is voor de BTV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De BTV verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) leden en (van contactpersonen) van zakelijke relaties. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons BTV Privacy Verklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In onze BTV Privacy Verklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De BTV Privacy Verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld

Hannesstraatje 2a

6843 NV Arnhem


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam samen met uw adres). Wanneer anderen die persoonsgegevens ter beschikking krijgen, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dit wordt geregeld door het opnemen van een disclosure bij het betreffende document, waarmee de verantwoordelijkheid wordt doorgegeven

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt de BTV persoonsgegevens?

De BTV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de BTV, zowel in het heden als in het verleden.
  • Mensen die informatie van de BTV willen ontvangen.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee de BTV een relatie mee heeft of heeft gehad


Verwerkt BTV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De BTV legt geen bijzondere persoonsgegevens vast in haar relatiebestanden.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich inschrijft als lid van de vereniging of als u één van de diensten van de BTV afneemt, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de BTV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u informeert ons over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door de hiervoor verantwoordelijke bestuursleden vastgelegd in een relatiebestand.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij geen persoonsgegevens van u zoals bedoeld in de AVG. Om de website van de BTV te kunnen bezoeken moeten bezoekers eerst een cookie melding toestaan. De BTV slaat uitsluitend een geanonimiseerd IP nummer (= incompleet) op.  Dit anonieme IP nummer is daardoor niet (door Google) te traceren naar individuele gebruikers.  Met behulp van Google Analytics kan de BTV het website bezoek analyseren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de BTV verstrekt kunnen aan een derde partij worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is (bijv. voor verzending Biologica). Met de betrokken partij wordt dan een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden vastgelegd over de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De BTV maakt gebruik van procedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en voor de toegang tot de elektronisch vastgelegde data worden inlognamen en wachtwoorden gebruikt.
De BTV Elderveld bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt.
Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en het relatiebestand. Voor andere activiteiten worden slechts de noodzakelijke contactgegevens gedeeld met betrokken BTV vrijwilligers.
Moeten de persoonsgegevens op papier worden verstrekt, dan vindt de overdracht persoonlijk plaats.
Moeten echter persoonsgegevens via mail, met een USB-stick of met een ander elektronisch medium worden verstrekt, dan wordt deze met een beveiligd bestand worden verzonden. Via een ander medium (bijv. SMS) wordt vervolgens de beveiligingscode verzonden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen. U kunt het verzoek ook via e-mail indienen en een kopie van het identiteitsbewijs meesturen, waarbij uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van uw privacy. De BTV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen in Privacy Verklaring

De BTV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het BTV Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 30 mei 2018.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht er naar uw mening niet adequaat op uw klacht gereageerd worden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met de BTV via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het eerder genoemde postadres.

 

--//--

 

 

Op 26 april ontving BTV voorzitter Fred van der Stap een koninklijke onderscheiding, ofwel 'lintje', uit handen van Burgemeester Van Asseldonk. Hij was één van de twaalf gedecoreerden in de gemeente Overbetuwe, zijn woonplaats, en mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de samenleving en Fred ontving zijn lintje dan ook op basis van zijn enorme inzet voor de BTV, De Romeinse Tuin, de biljartclub van de ING en de andere verenigingen die hij bestierde voordat hij naar Gelderland verhuisde. 

De uitreiking gebeurde tijdens een plechtige ceremonie in de Grote Kerk in Elst waarbij Burgemeester Van Asseldonk de gedecoreerden roemde om hun 'stille kracht'; mensen die zelf niet de voorgrond zoeken maar met hun niet-aflatende inzet van ongekend belang zijn voor de samenleving.

Deze karakterisering is ook zeker van toepassing op Fred; hij zoekt de voorgrond niet op maar is met zijn gedreven en goed georganiseerde inzet de drijvende kracht achter vele BTV activiteiten -zoals de opkweek en verkoop van plantjes, de organisatie van markten, het onderhoud en benoeming tot Rijksmonument van De Schuur- en de hele opzet en organisatie van onderhoud van de Romeinse tuin.

De Romeinen vormden overigens ook de sleutel tot de list om Fred op het juiste moment op de juiste plek -de kerk in Elst- te krijgen. Deze kerk heeft een sterke Romeinse link vanwege de fundamenten van een Romeinse tempel die er nog zichtbaar zijn. Het was voor een nietsvermoedende Fred dan ook het logische decor van een (fictief) exclusief Romeinse/archeologisch evenement waar hij voor uitgenodigd werd.

De laatste Romeinen en de eerste Franken in de Lage Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.)

In navolging van de succesvolle lezing in 2017 over de Bataven in de Romeinse tijd organiseren wij op woensdagavond 2 mei 2018 wederom een lezing door dr. Stijn Heeren. Nu is het onderwerp "De laatste Romeinen en de eerste Franken in de lage landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.)”. Deze lezing vindt plaats in het kader van de Romeinenweek 2018, met als thema “mobiliteit”.De lezing wordt georganiseerd door de AWN (Ver. van vrijwilligers in de archeologie), Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden.
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen stonden lange tijd bekend als de donkere eeuwen, maar daar begint nu toch verandering in te komen. Er zijn weliswaar slechts weinig geschreven bronnen, maar de archeologie levert steeds meer vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het eenvoudige scherven en verkleuringen van paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het om spectaculaire vondsten, zoals de goudschat van Lienden die in 2017 in de media verscheen: een grote partij Romeins goud die rond 460 na Chr., nog vlak voor de val van het West-Romeinse rijk (476), aan een Frankische leider in de Betuwe werd betaald. Dr. Stijn Heeren vertelt op 2 mei over Romeinen, Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met speciale aandacht voor de Betuwe.

De lezing op 2 mei vangt aan om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie.Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de Drielsedijk).Toegang is gratis.

Subcategorieën

De Biologica is het verenigingsblad en verschijnt 4 keer per jaar als glossy papieren versie. In de Biologica staan gewoonlijk aankondigingen en verslagen van activiteiten, huishoudelijke mededelingen, moestuintips en verder alle andere zaken die de BTV tuinders kunnen interesseren.

De redactie van de Biologica is in handen van onze voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een oude Biologica wilt inzien dan kunt u deze hier vinden als pdf bestand. (alle Biologica's sinds 2007)

Van de ruim tweehonderd BTV-leden hebben we van inmiddels het grootste deel de e-mailadressen ontvangen. Hiermee kunnen we u voortaan ook per e-mail tussentijds informeren via de speciale, digitale BTV-nieuwsbrief.

Wilt u òòk tussentijds de nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief op de homepage van de website (blokje rechts).

Huishoudelijke mededelingen van de vereniging.
Overig nieuws
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.