Jaarprogramma

Algemene LedenVergadering (ALV)
Woensdag 27 Februari 2019, 19:30 - 22:00
Algemene LedenVergadering (ALV)
Woensdag 27 februari 2019, 19:30 - 22:00
 

Terugkijken op 2018, bespreking financiën, verkiezing bestuur, alle plannen 2019, rondvraag etc.

Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur.

Aanvang: 20.00 uur
Schuur open: 19.30 uur

Agenda.

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Vaststellen en goedkeuren notulen ALV 2018

3. Bestuursmededelingen, jaarverslag bestuur, renovatie Schuur

4. Verslag secretaris

5. Verslag penningmeester (zie bijlage)

6. Verslag Kascontrolecommissie

7. Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld

- Aftredend: Ferdi Betz, Fred van de Stap (beiden herkiesbaar)

- Joost Vlaming (tussentijds aftredend)

- Kandidaat bestuurslid: …………

8. Vaststellen begroting 2019 (zie bijlage)

Pauze.

9. Jaarverslag van de commissies.

a. BTV winkel

b. Tuin Advies Commissie

c. Ledenadministratie

d. Activiteiten Commissie

e. DOC ( Beheer Commissie)

f. Redactie Biologica

g. BTV Kwekerijteam

h. Hoogstambrigade

i. Website

j. Parktuin

10. Verkiezing leden van de Kascontrolecommissie.

11. Activiteitenplan 2019.

12. Discussie: “Wat te doen met leden die hun vrijwilligersverplichtingen niet nakomen.

13. Bijlage C: Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement.

14. Bijlage D: Beleid m.b.t. het gebruik van niet-biologische meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

15. Rondvraag.

16. Sluiting (22:00 uur)

 

Locatie De Schuur
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord