Jaarprogramma

Dag van de BTV (NL-Doet Parkopruimdag)
Zaterdag 10 Maart 2018, 09:00 - 13:30

Tuinders en buurtbewoners gaan samen ons volkstuinpark opschonen van tuinhoutafval en afvoeren naar een grote afvalcontainer. Na afloop met elkaar gezellig zuurkoolstamppot eten.

Naar boven