Jaarprogramma

Algemene LedenVergadering (ALV)
Woensdag 07 Maart 2018, 19:30 - 22:00

Terugkijken op 2017, bespreking financiën, verkiezing bestuur, alle plannen 2018, rondvraag etc.

Agenda Algemene Ledenvergadering

7 maart 2018

Locatie: Verenigingsgebouw de Schuur.
Aanvang: 20.00 uur
Schuur open: 19.30 uur

Agenda.

1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen en goedkeuren notulen ALV dd 8 maart  2017
3. Bestuursmededelingen en jaarverslag bestuur, renovatie Schuur
4. Verslag secretaris
5. Verslag penningmeester
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden BTV Elderveld.
- aftredend en herkiesbaar: Bert van Zeist en Joost Vlaming
8. Vaststellen begroting 2018.

pauze


9. Jaarverslag van de commissies.
a BTV winkel
b Tuin Adviescommissie en ledenadministratie
c  Activiteitencommissie
d. DOC (Beheerscommissie)
e. Redactie Biologica
f. BTV kwekerijteam
g. Hoogstambrigade 
h. Website
i. De Parktuin

10. Verkiezing leden van de Kascontrolecommissie.
11. Activiteitenplan 2018.
12. Rondvraag.
13. Sluiting (22:00 uur)

 

Locatie De Schuur
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord