Deze week in de winkel

Openingstijd zaterdag 10.00 - 12.00 uur: 

Er zijn weer volop groenteplantjes

 • Zachte sla, eikebladsla, andijvie, spitskool, broccoli, Paksoy,
 • bloemkool, rode kool, bietjes, mais, courgettes, zomerprei.
 • De laatste Tuinbonen, kapucijners, doperwten en peultjes.
 • Aardbeiplantjes voor de voorjaarsoogst en ook doordragers.
 • Peterselie, Selderij en diverse andere kruidenplantjes.
 • Peper-, Paprika, Tomaat- en komkommerplanten.

Wat hebben we nog meer:

 • Grote collectie bio groente, kruiden- en bloemzaden.
 • Zaaiaarde, potgrond, tuinaarde en tuincompost.
 • We hebben nu ook, wel iets duurder, biologische potgrond 
 • biologische tuincompost en biologische aanplantgrond.
 • Verse paardenmest, koemestkorrels, (zeewier-) kalk
 • Dologran, Culterra en plantaardige bemestingskorrels
 • Patentkali, lange en korte Tonkin-stokken. 

Champost: er is nog een restant geheel biologische champost op voorraad beschikbaar. Vraag ernaar is de winkel.

 • Vrije verkoop van div. soorten aardappels en uien.

 

Toelichting op invulformulier “Vergunning bouwwerk”

Waarom moet u dit formulier invullen

Vanwege verplichtingen in het huurcontract van BTV-Elderveld met de gemeente Arnhem en om een verrommeld aanzicht van ons openbare park te voorkomen, stelt BTV-Elderveld het verplicht om voor bepaalde nieuwe bouwwerken op uw tuin een vergunning aan te vragen bij de Tuin Advies Commissie (TAC).

Wanneer moet u dit formulier invullen en inleveren

 • U vult dit formulier in wanneer u één van de vergunningplichtige typen bouwwerken op uw tuin wilt plaatsen.
  Doorloop het stroomschema om te bepalen of u een vergunning moet aanvragen voor het gewenste bouwwerk.
 • U levert dit formulier in voordatu een nieuw bouwwerk op uw tuin plaatst òf wanneer u begint op een nieuwe tuin en bouwwerken wenst over te nemen van de vorige tuinder.

Welke eisen stellen wij aan de bouwwerken op uw tuin

Algemene eisen voor alle bouwwerken

 • Er mogen maximaal 3 vergunningplichtige bouwwerken op uw tuin staan en niet meer dan één per type bouwwerk (broeikas, platte bak, schuilhut of bijenstal).
 • In totaal mag niet meer dan 10 % van uw bruto tuinoppervlakte door vergunningplichtige en tijdelijke bouwwerken ingenomen worden.
 • Ieder vergunningplichtig bouwwerk staat op minimaal 50 cm van de tuingrens (= heg of hekwerk aan buitenzijde of binnengrens met andere tuinen)
 • De vergunningplichtige bouwwerken mogen alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel (bijvoorbeeld kweken van gewassen, houden van bijen etc.).
 • Alleen materialen die geschikt zijn voor het gebruik buiten zijn toegestaan (zie tabel voor toegestane materialen en kleuren).
 • De toe te passen materialen mogen geen belasting veroorzaken voor het milieu. De gebruikte materialen mogen niet “uitlogen” (bijv. gewolmaniseerd, gecreosoteerd, etc.).
 • Gemetselde funderingen voor bouwwerken zijn niet toegestaan.

Specifieke eisen per type vergunningplichtig bouwwerk

 

Max maten LxBxH (m)

Materiaal

Kleur

Opmerkingen

Broeikas

2.92 x 2.22 x 2.02

Frame: hout of aluminium

Ramen: glas, UV-bestendig plastic of transparant polycarbonaat
Goten: PVC

Frame: transparant aluminium, groen, bruin of zwart.

Goothoogte max. 1.3 m

Niet van PVC-buizen.
Niet UV-bestendige plastic is NIET toegestaan

Schuilhut (dugout)

Achter 1.80x1.80  (BxH)

Zijkant 0.90x1.80 (BxH)

Dak 1.50x1.80 (LxB)

Voor 1.80x2.02 (BxH)

Frame: natuurlijke materialen zoals hout, riet, wilgentenen etc. Dak: riet of bitumen
Goten: PVC

Frame: Groen of bruin

Dak: Zwart of rood

Dak 0.10m oplopend

Platte bak

2.92 x 2.22 x 0.80

Frame: hout, aluminium of betontegels

Ramen: glas, UV-bestendig plastic of transparant polycarbonaat

Frame: transparant aluminium, groen, bruin of zwart.

Niet UV-bestendig plastic is NIET toegestaan

Bijenstal

Achter 4.00x1.80 (BxH)

Zijkant 0.90x1.80 (BxH)

Dak 1.80x4.00 (LxB)

Voor 4.00x2.02 (BxH)

Frame: natuurlijke materialen zoals hout, riet, wilgentenen etc. Dak: riet of bitumen

Frame: Groen of bruin

Dak: Zwart of rood

Het totaal aantal bijenkasten op het BTV complex is beperkt.

Voor het houden van bijen heeft u dan ook apart toestemming nodig: Zie  “Beleid bijen houden”.

Hulp bij het invullen van het formulier (= wat en hoe)

 • Vul alle verplichte vakken in en vergeet uw handtekening niet.
 • Op het formulier maakt u twee tekeningen. In het kleine vak, onder locatie van bouwwerk op tuin, geeft u aan waar het bouwwerk komt te staan in de tuin. Teken hier de grenzen van de tuin, de ingang, hoofdpaden, ingang en evt. andere bouwwerken (met aanduiding)
 • Schets in het grote vak, onder tekening geplande bouwwerk, het nieuwe bouwwerk in voor- en zijaanzicht plus plattegrond met maten in meters.
 • In het vak materiaalgebruik geeft u aan uit welke materialen de verschillende onderdelen van het bouwwerk bestaat. Denk hierbij aan het frame, ramen, deur, zijkanten, dakbedekking, goten etc.
 • Onderaan de tabel vult u het type bouwwerk, de afmetingen en het oppervlakte in m2
 • Het onderste deel van het formulier vult de TAC in.

Procedure aanvraag vergunning bouwwerk:

 1. U bepaalt via het stroomschema òf u het gewenste bouwwerk mag plaatsen en of u daar een vergunning moet aanvragen.
 2. U vult dit formulier in volgens bovenstaande instructies en met inachtneming van de gestelde eisen aan plaatsing, maten en materiaal van de verschillende bouwwerken.
 3. U levert het formulier in bij een van de leden van de TAC of in de brievenbus in de winkel.
 4. De TAC doet binnen 2 weken een eerste beoordeling op basis van het formulier en indien akkoord ontvangt u per e-mail een voorlopige vergunning en kunt u gaan bouwen.
 5. Zodra het bouwwerk gereed is meldt u dit bij de TAC; zij zullen nu controleren of het bouwwerk aan de opgestelde beschrijving en eisen voldoet.
 6. Indien akkoord ontvangt u een definitieve vergunning die gedurende 5 jaar geldig is.
 7. Indien u het niet eens bent met het besluit van de TAC, kunt u binnen een termijn van vier weken een bezwaar indienen bij het bestuur. U kunt dit bezwaar indienen bij de secretaris. Het bestuur zal dan binnen zes weken een besluit nemen.

Sancties

 • Indien een bouwwerk niet overeen komt met de daarvoor aangevraagde vergunning dan zal u gevraagd worden het bouwwerk binnen 4 weken aan te passen.
 • Als u een bouwwerk plaatst zonder daar eerst een vergunning voor aan te vragen zal de TAC u verzoeken een vergunning aan te vragen volgens bovenstaande eisen en procedures.
 • Vergunningplichtige bouwwerken zonder vergunning of in strijd met de daarvoor afgegeven vergunning moeten door de tuinder verwijderd worden òf worden op kosten van de tuinder door de BTV verwijderd, binnen 4 weken na schriftelijke melding aan de tuinder door de TAC.

Overige bepalingen

 • Alle vergunde bouwwerken worden voorzien van een BTV sticker met afgiftedatum, verloopdatum en tuinnummer om de controle op bouwwerken door de TAC te vereenvoudigen.
 • Alle bouwwerken dienen goed te worden onderhouden. Indien dit niet het geval is, kan de TAC de goedkeuring intrekken.
 • Indien de tuin wordt overgedragen zal door de nieuwe tuinder voor alle bestaande bouwwerken een nieuwe vergunning moeten worden gevraagd. De vergunning is daarom niet overdraagbaar.
 • In gevallen en onduidelijkheden waarin dit reglement niet voorziet is het definitieve besluit aan het bestuur.
Naar boven