Deze week in de winkel

Openingstijd zaterdag 10.00 - 12.00 uur: 

Er zijn nog maar beperkt groenteplantjes te koop

 • Diverse soorten sla, paksoy en groenlof
 • Bloemkool, Romanesco en Boerenkool
 • Prei is helaas uitverkocht.
 • Peterselie, Selderij en diverse andere kruidenplantjes

Wat hebben we nog meer:

 • Winter-plantuien en Winter-knoflook. 
 • Grote collectie bio groente, kruiden- en bloemzaden.
 • Zaaiaarde, potgrond, tuinaarde en tuincompost.
 • We hebben nu ook, iets duurder, biologische potgrond, 
 • biologische tuincompost en biologische aanplantgrond.
 • Verse paardenmest, koemestkorrels, (zeewier-) kalk
 • Dologran, Culterra en plantaardige bemestingskorrels
 • Patentkali, lange en korte Tonkin-stokken.  
 • U kunt vanaf nu ook biologische CHAMPOST
 • bestellen, levering 2e helft van november.

Nieuws

Verenigingsnieuws

30 mei 2018

De Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld (hierna: BTV) biedt verschillende diensten aan in het kader van tuinieren en het verenigingsleven. Respect voor privacy is voor de BTV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De BTV verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) leden en (van contactpersonen) van zakelijke relaties. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons BTV Privacy Verklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In onze BTV Privacy Verklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De BTV Privacy Verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld

Hannesstraatje 2a

6843 NV Arnhem


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam samen met uw adres). Wanneer anderen die persoonsgegevens ter beschikking krijgen, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dit wordt geregeld door het opnemen van een disclosure bij het betreffende document, waarmee de verantwoordelijkheid wordt doorgegeven

Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt de BTV persoonsgegevens?

De BTV verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers van de BTV, zowel in het heden als in het verleden.
 • Mensen die informatie van de BTV willen ontvangen.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee de BTV een relatie mee heeft of heeft gehad


Verwerkt BTV ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De BTV legt geen bijzondere persoonsgegevens vast in haar relatiebestanden.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich inschrijft als lid van de vereniging of als u één van de diensten van de BTV afneemt, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de BTV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u informeert ons over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door de hiervoor verantwoordelijke bestuursleden vastgelegd in een relatiebestand.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij geen persoonsgegevens van u zoals bedoeld in de AVG. Om de website van de BTV te kunnen bezoeken moeten bezoekers eerst een cookie melding toestaan. De BTV slaat uitsluitend een geanonimiseerd IP nummer (= incompleet) op.  Dit anonieme IP nummer is daardoor niet (door Google) te traceren naar individuele gebruikers.  Met behulp van Google Analytics kan de BTV het website bezoek analyseren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de BTV verstrekt kunnen aan een derde partij worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is (bijv. voor verzending Biologica). Met de betrokken partij wordt dan een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden vastgelegd over de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De BTV maakt gebruik van procedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en voor de toegang tot de elektronisch vastgelegde data worden inlognamen en wachtwoorden gebruikt.
De BTV Elderveld bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt.
Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en het relatiebestand. Voor andere activiteiten worden slechts de noodzakelijke contactgegevens gedeeld met betrokken BTV vrijwilligers.
Moeten de persoonsgegevens op papier worden verstrekt, dan vindt de overdracht persoonlijk plaats.
Moeten echter persoonsgegevens via mail, met een USB-stick of met een ander elektronisch medium worden verstrekt, dan wordt deze met een beveiligd bestand worden verzonden. Via een ander medium (bijv. SMS) wordt vervolgens de beveiligingscode verzonden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen. U kunt het verzoek ook via e-mail indienen en een kopie van het identiteitsbewijs meesturen, waarbij uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van uw privacy. De BTV zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen in Privacy Verklaring

De BTV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het BTV Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 30 mei 2018.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht er naar uw mening niet adequaat op uw klacht gereageerd worden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met de BTV via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het eerder genoemde postadres.

 

--//--

 

 

Op 26 april ontving BTV voorzitter Fred van der Stap een koninklijke onderscheiding, ofwel 'lintje', uit handen van Burgemeester Van Asseldonk. Hij was één van de twaalf gedecoreerden in de gemeente Overbetuwe, zijn woonplaats, en mag zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de samenleving en Fred ontving zijn lintje dan ook op basis van zijn enorme inzet voor de BTV, De Romeinse Tuin, de biljartclub van de ING en de andere verenigingen die hij bestierde voordat hij naar Gelderland verhuisde. 

De uitreiking gebeurde tijdens een plechtige ceremonie in de Grote Kerk in Elst waarbij Burgemeester Van Asseldonk de gedecoreerden roemde om hun 'stille kracht'; mensen die zelf niet de voorgrond zoeken maar met hun niet-aflatende inzet van ongekend belang zijn voor de samenleving.

Deze karakterisering is ook zeker van toepassing op Fred; hij zoekt de voorgrond niet op maar is met zijn gedreven en goed georganiseerde inzet de drijvende kracht achter vele BTV activiteiten -zoals de opkweek en verkoop van plantjes, de organisatie van markten, het onderhoud en benoeming tot Rijksmonument van De Schuur- en de hele opzet en organisatie van onderhoud van de Romeinse tuin.

De Romeinen vormden overigens ook de sleutel tot de list om Fred op het juiste moment op de juiste plek -de kerk in Elst- te krijgen. Deze kerk heeft een sterke Romeinse link vanwege de fundamenten van een Romeinse tempel die er nog zichtbaar zijn. Het was voor een nietsvermoedende Fred dan ook het logische decor van een (fictief) exclusief Romeinse/archeologisch evenement waar hij voor uitgenodigd werd.

De laatste Romeinen en de eerste Franken in de Lage Landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.)

In navolging van de succesvolle lezing in 2017 over de Bataven in de Romeinse tijd organiseren wij op woensdagavond 2 mei 2018 wederom een lezing door dr. Stijn Heeren. Nu is het onderwerp "De laatste Romeinen en de eerste Franken in de lage landen, met speciale aandacht voor de Betuwe (3e-6e eeuw na Chr.)”. Deze lezing vindt plaats in het kader van de Romeinenweek 2018, met als thema “mobiliteit”.De lezing wordt georganiseerd door de AWN (Ver. van vrijwilligers in de archeologie), Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld en de Historische Kring Elden.
De laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen stonden lange tijd bekend als de donkere eeuwen, maar daar begint nu toch verandering in te komen. Er zijn weliswaar slechts weinig geschreven bronnen, maar de archeologie levert steeds meer vondsten op uit dit tijdvak. Soms zijn het eenvoudige scherven en verkleuringen van paalkuilen in de bodem, maar af en toe gaat het om spectaculaire vondsten, zoals de goudschat van Lienden die in 2017 in de media verscheen: een grote partij Romeins goud die rond 460 na Chr., nog vlak voor de val van het West-Romeinse rijk (476), aan een Frankische leider in de Betuwe werd betaald. Dr. Stijn Heeren vertelt op 2 mei over Romeinen, Franken, ontvolkingen, goudbetalingen en migraties in de Lage Landen (3e tot 6e eeuw), met speciale aandacht voor de Betuwe.

De lezing op 2 mei vangt aan om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie.Plaats: De Schuur, Hannesstraatje 2a, Arnhem (bij de Drielsedijk).Toegang is gratis.

Dit jaar organiseren wij op zaterdag 10 maart samen met NL/Doet weer een park-opruimdag. 

Tijdens deze NL/Doet (gesponsord door het Oranjefonds) gaan we in ons volkstuinpark de perken en tuinen weer opschonen van zwerfvuil en tuinhout-afval dat veelal afgedankt ligt opgestapeld en daarmee ons park een verwaarloosde indruk geeft. Met aanwezige kruiwagens en een tractor met aanhanger willen we de rommel afvoeren naar een grote gehuurde afvalcontainer. Vele handjes maken licht werk. U helpt toch ook mee?

We rekenen op een droge, warme, zonnige voorjaarsdag en na afloop gaan we samen in ons clubhuis weer lekker biologische zuurkool-stamppot met worst eten.

Wilt u s.v.p. wel stevige handschoenen aantrekken?

Vanaf donderdag 8 maart mag u uw stenen-/tegelafval van uw tuin langs het pad zetten of nog beter kom het zelf zaterdag 10 maart naar de container op de mestplaats brengen.

Programma 10 maart 2018:

 • 08.30 Schuur (Hannesstraatje 2a) is open.
 • 09.00 Verzamelen, koffie met koek en de taken verdelen.
 • 09.30 Samen aan het werk in ons Steenen Camer Park
  Ons keukenteam zorgt weer voor warme koffie en thee in het park
 • 12.30 Lunch; erwtensoep en/of zuurkool met spek/rookworst, gratis voor de harde werkers!

Woensdag 14 februari hebben we weer een leerzame avond voor onze nieuwe leden gepland. Van 19.30 tot 21.00 uur wordt alles over het reilen en zeilen binnen onze vereniging verteld.
U hoort over het bestuur, de reglementen, wat de TAC doet, wat de verschillende werkgroepen doen, over onze BTV-winkel (inkoop, verkoop, verhuur), wat er in de kwekerij te doen is, etc. etc.

Kortom, u maakt uitgebreid kennis met de volkstuinvereniging BTV Elderveld.

Ook de minder leuke aandachtspunten komen aan de orde zoals onkruid, insecten, vogels, knaagdieren, de belangrijkste plantziektes en de lastige teelt van aardappelen.

U ontvangt hiervoor van ons een persoonlijke uitnodiging.

Subcategorieën

De Biologica is het verenigingsblad en verschijnt 4 keer per jaar als glossy papieren versie. In de Biologica staan gewoonlijk aankondigingen en verslagen van activiteiten, huishoudelijke mededelingen, moestuintips en verder alle andere zaken die de BTV tuinders kunnen interesseren.

De redactie van de Biologica is in handen van onze voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een oude Biologica wilt inzien dan kunt u deze hier vinden als pdf bestand. (alle Biologica's sinds 2007)

Van de ruim tweehonderd BTV-leden hebben we van inmiddels het grootste deel de e-mailadressen ontvangen. Hiermee kunnen we u voortaan ook per e-mail tussentijds informeren via de speciale, digitale BTV-nieuwsbrief.

Wilt u òòk tussentijds de nieuwsbrieven ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief op de homepage van de website (blokje rechts).

Huishoudelijke mededelingen van de vereniging.
Overig nieuws
Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord